Croeso i'r Wefan

Prif amcan Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Cyf yw i hyrwyddo ac annog darpariaeth gweithgaredd cerddorol yng Ngwynedd a Môn. Cyflawnir hyn drwy ein darpariaeth o wersi cerddorol offerynnol a lleisiol i dros 5000 o ddisgyblion gan bron i i 65 o diwtoriaid profiadol, ein gwasanaeth benthyca offerynnau cerdd (dros 4,500 o offerynnau), a'r ensemblau rhanbarthol a sirol a gynhelir - bron i 13 ohonynt. Mwy

llinell

Penawdau Newyddion

Llongyfarchiadau - Arholiadau ABRSM

LLONGYFARCHIADAU i ddisgyblion Miss Rebecca Bateson ar eu llwyddiant yn eu arholiadau ABRSM yn ddiweddar

CADI GLYN Ysgol Bethel Clarinet Gradd 1
CORWEN ELLIS OLSEN Ysgol Yr Hendre CLARINET Gradd 1
CÊT HEULYN OWEN Ysgol Y Gelli Ffliwt Gradd 1
CADI LLEWELYN PUW Ysgol Y Gelli Ffliwt Gradd 1
CHLOE LOUISE WILLIAMS Ysgol Syr Hugh Owen FFliwt Gradd 2
MEILIR PARRY Ysgol Brynrefail ALTO SAXOPHONE Gradd 1
HELEDD SWYN Ysgol Brynrefail ALTO SAXOPHONE Gradd 3
ELA OWEN JONES Ysgol Brynrefail Ffliwt Gradd 3
ELEN ALICE WILLIAMS Ysgol Brynrefail Ffliwt Gradd 4
ESYLLT MON ROBERTS Ysgol Bryrefail Ffliwt Gradd 5
RACHEL MARIE FRANKLIN Ysgol Brynrefail Clarinet Gradd 7
NANW HAF LLWYD` Ysgol Brynrefail THEORY Gradd 3

line

Llongyfarchiadau - Arholiadau Pres a Theori

Llongyfarchiadau i ddigyblion Mr Dylan Williams ar eu llwyddiant yn eu arholiadau Pres a Theori ABRSM yn ddiweddar: Da Iawn pawb!!

Ysgol Brynrefail
Alys Chisholm - Gradd 5 Trombôn
Telaid Jones - Gradd 4 Cornet
Osian Eifion Land - Gradd 5 Euphonium
Aron Roberts - Gradd 4 Cornet
Cian Williams - Gradd 3 Cornet
Dylan Williams - Gradd 3 Cornet
Anedd Hughes - Gradd 3 Cornet

Ysgol Llandwrog
Morgan Griffiths Jones - Gradd 1 Baritone
Gruffudd Larsen - Gradd 2 Baritone
Caio Paisley - Gradd 1 Cornet
Mali Roberts - Gradd 2 Eb Horn
Ceiri Tudur - Gradd 1 Cornet
Ena Williams - Gradd 1 Eb Horn
Owain Dafydd Jones - Gradd 2 Eb Horn

Ysgol Bontnewydd
Sion Dafydd - Gradd 2 Baritone
Elin Glyn Davies - Gradd 1 Eb Horn
Heledd Sion Jones - Gradd 1 Baritone
Lois Jones - Gradd 1 Baritone

Ysgol Brynaerau
Noah Evans - Gradd 1 Baritone
Yannick Evans - Gradd 1 Cornet

Ysgol Syr Hugh Owen
Noa Rhys - Gradd 3 Cornet
Gwion Rowlands - Gradd 5 Baritone
Meilir Rowlands - Gradd 3 Cornet

Ysgol Waunfawr
Ela Wyn Williams - Gradd 2 Cornet
Gwilym Williams - Gradd 2 Cornet
Now Jones - Gradd 1 Cornet

Aelodau Rhanbarth Caernarfon
Huw Evans - Gradd 3 Cornet
Ifan Larsen - Gradd 4 Eb Horn
Hawys Evans - Gradd 3 Theory
Nanw Evans - Gradd 3 Theory
Heledd Prys - Gradd 3 Theory
Lois Angharad White - Gradd 5 Theory
Ela Haf Williams - Gradd 5 Theory
Rhys Dafydd Jones - Gradd 1 Theory

line

Llongyfarchiadau - Grwpiau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru

Llongyfarchiadau mawr i’r cerddorion canlynol sydd wedi bod yn llwyddiannus mewn clyweliadau Grwpiau Cenedlaethol Ieuenctid Cymru. Maent i gyd yn aelodau / cyn aelodau o grwpiau sirol Gwasanaeth Cerdd Ysgolion William Mathias.

Band Pres Cenedlaethol Ieuenctid Cymru
Owain Llestyn Thomas Ysgol Brynrefail
Deio Llyr Davies-Hughes Ysgol Syr Hugh Owen
Ela Williams Ysgol Syr Hugh Owen
Ioan Ellis Hughes Ysgol Syr Hugh Owen
Glyn Porter Ysgol Syr Hugh Owen
William Porter Ysgol Syr Hugh Owen
Cerys Hughes Ysgol Machynlleth
Erin Maloney Ysgol David Hughes
Huw Barwick Ysgol David Hughes

Cerddorfa Chwyth Genedlaethol Ieuenctid Cymru
Huw Williams Ysgol Brynrefail
Owain Llestyn Thomas Ysgol Brynrefail
Kezia Lovick Jones Ysgol Friars

Wrth Gefn
Gethin Elis Ysgol Tryfan
Medi Morgan Ysgol Tryfan
Laurie Edwards Ysgol Friars

line

Llongyfarchiadau - Arholiadau Chwythbrennau

Llongyfarchiadau i ddigyblion Mr Richard Edwards ar eu llwyddiant yn eu arholiadau yn ddiweddar: Da Iawn pawb!!

Tomas Bezkorowajnyj Ysgol Friars Clarinet Gradd 1
Meical Cook Ysgol Friars Saxophone Gradd 5
Charlotte Harding Ysgol Friars Clarinet Gradd 1
Maisy Jones Ysgol Friars Ffliwt Gradd 3
Jacob Knock Ysgol Friars Clarinet Gradd 5
Aaron White Ysgol Friars Clarinet Gradd 5
Elis Jones Ysgol Tryfan Saxophone Gradd 4
Erin Grace Jones Ysgol Tryfan Clarinet Gradd 3
Lucy Swann Ysgol Tryfan Ffliwt Gradd 4
Tara Stephen Ysgol Tryfan Ffliwt Gradd 4
Miriam Harmens Ysgol Tryfan Saxophone Gradd 7
Llio Mutembo Ysgol Y Garnedd Clarinet Gradd 1
Tesni Pari-Jones Ysgol Y Garnedd Ffliwt Gradd 2
Ishbel Holt Ysgol Cae Top
Calrinet Gradd 2
Sophie Savage Ysgol Y Faenol Ffliwt Gradd 1

line

Ffurflen Ymaelodi

Ffurflen ymaelodi ar gyfer bod yn aelod o grwpiau Sirol a grwpiau Rhanbarth - cliciwch yma

line

Am fwy o newyddion - cliciwch yma

line

 

Calendr Digwyddiadau

 

Atebion i'r Cwestiynnau mwyaf cyffredin

  • Sut dwi’n trefnu gwers i fy mhlentyn yn yr ysgol ?
  • Faint mae gwersi yn gostio?
  • Oes rhaid i mi brynnu offeryn ?
  • mwy ...