Croeso i'r Wefan

Prif amcan Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Cyf yw i hyrwyddo ac annog darpariaeth gweithgaredd cerddorol yng Ngwynedd a Môn. Cyflawnir hyn drwy ein darpariaeth o wersi cerddorol offerynnol a lleisiol i dros 5000 o ddisgyblion gan bron i i 65 o diwtoriaid profiadol, ein gwasanaeth benthyca offerynnau cerdd (dros 4,500 o offerynnau), a'r ensemblau rhanbarthol a sirol a gynhelir - bron i 13 ohonynt. Mwy

llinell

Penawdau Newyddion

Gwynedd cellist, 8, one of the youngest musicians to join prestigious orchestra (Saesneg yn unig...)

To view the story - click here

line

Llongyfarchiadau - Arholiadau ABRSM

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mr Wynne Williams ar eu llwyddiant yn ddiweddar yn eu arholiadau ABRSM .

Ysgol Yr Eifl Trefor
Erin Davies Tenor Horn Gradd 1

Ysgol Llanbedrog
Gwenno Evans Cornet Gradd 1
Martha Grant Trwmped Gradd 1

Ysgol Uwchradd Botwnnog
Iona Meleri Jones Alto Sxaophone Gradd 3
Beca Williams Cornet Gradd 3
Mali Madrun Ffliwt Gradd 1
Non Brady Clarinet Gradd 1
Ellie Brady Clarinet Gradd 1

line

Llongyfarchiadau - Arholiadau Offerynnau Pres

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Margaret Jones ar eu llwyddiant yn ddiweddar yn eu arholiadau offerynnau pres ABRSM .

Ysgol Felinheli
Ffion Haf Lewis Cornet Gradd 1
Gruffydd Williams Cornet Gradd 2
Ffion Bailey Horn Gradd 1
Mirain Non Williams Baritone Gradd 1
Cynan Prys Griffiths Trombôn Gradd 3

Ysgol Llanrug
Catrin Beech Cornet Gradd 3

Ysgol Dolbadarn
Jack Lawes Baritone Gradd 2

Ysgol Bethel
Ifan Aled Evans Cornet Gradd 1
Eban Moss Cornet Gradd 1
Iago Murphy Horn Gradd 1
Jac Shipton Baritone Gradd 1
Bryn Ifan Hughes Cornet Gradd 3
Iddon Griffiths Jones Cornet Gradd 3

Ysgol Syr Hugh Owen
Betsan Angell Roberts Theory Gradd 3

Cerddorfa Hyn Gwynedd a Môn
Osian Llyr Griffiths Trombôn Gradd 6

line

Ffurflen Ymaelodi

Ffurflen ymaelodi ar gyfer bod yn aelod o grwpiau Sirol a grwpiau Rhanbarth - cliciwch yma

line

Am fwy o newyddion - cliciwch yma

line

 

Calendr Digwyddiadau

 

Atebion i'r Cwestiynnau mwyaf cyffredin

  • Sut dwi’n trefnu gwers i fy mhlentyn yn yr ysgol ?
  • Faint mae gwersi yn gostio?
  • Oes rhaid i mi brynnu offeryn ?
  • mwy ...