Croeso i'r Wefan

Prif amcan Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Cyf yw i hyrwyddo ac annog darpariaeth gweithgaredd cerddorol yng Ngwynedd a Môn. Cyflawnir hyn drwy ein darpariaeth o wersi cerddorol offerynnol a lleisiol i dros 5000 o ddisgyblion gan bron i i 65 o diwtoriaid profiadol, ein gwasanaeth benthyca offerynnau cerdd (dros 4,500 o offerynnau), a'r ensemblau rhanbarthol a sirol a gynhelir - bron i 13 ohonynt. Mwy

llinell

Penawdau Newyddion

Llongyfarchiadau - Arholiadau Chwythbrennau

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Glenda W-Hobson ar eu llwyddiant mewn arholiadau chwythbrennau yn ddiweddar.

Greta Keen, Ysgol Henblas Gradd 1 Ffliwt
Elliw Roberts, Ysgol Henblas Gradd 1 Clarinet

line

Llongyfarchiadau - Arholiadau ABRSM

LLONGYFARCHIADAU i ddisgyblion Miss Rebecca Bateson ar eu llwyddiant yn eu arholiadau ABRSM yn ddiweddar

CADI GLYN Ysgol Bethel Clarinet Gradd 1
CORWEN ELLIS OLSEN Ysgol Yr Hendre CLARINET Gradd 1
CÊT HEULYN OWEN Ysgol Y Gelli Ffliwt Gradd 1
CADI LLEWELYN PUW Ysgol Y Gelli Ffliwt Gradd 1
CHLOE LOUISE WILLIAMS Ysgol Syr Hugh Owen FFliwt Gradd 2
MEILIR PARRY Ysgol Brynrefail ALTO SAXOPHONE Gradd 1
HELEDD SWYN Ysgol Brynrefail ALTO SAXOPHONE Gradd 3
ELA OWEN JONES Ysgol Brynrefail Ffliwt Gradd 3
ELEN ALICE WILLIAMS Ysgol Brynrefail Ffliwt Gradd 4
ESYLLT MON ROBERTS Ysgol Bryrefail Ffliwt Gradd 5
RACHEL MARIE FRANKLIN Ysgol Brynrefail Clarinet Gradd 7
NANW HAF LLWYD` Ysgol Brynrefail THEORY Gradd 3

line

Llongyfarchiadau - Arholiadau Pres a Theori

Llongyfarchiadau i ddigyblion Mr Dylan Williams ar eu llwyddiant yn eu arholiadau Pres a Theori ABRSM yn ddiweddar: Da Iawn pawb!!

Ysgol Brynrefail
Alys Chisholm - Gradd 5 Trombôn
Telaid Jones - Gradd 4 Cornet
Osian Eifion Land - Gradd 5 Euphonium
Aron Roberts - Gradd 4 Cornet
Cian Williams - Gradd 3 Cornet
Dylan Williams - Gradd 3 Cornet
Anedd Hughes - Gradd 3 Cornet

Ysgol Llandwrog
Morgan Griffiths Jones - Gradd 1 Baritone
Gruffudd Larsen - Gradd 2 Baritone
Caio Paisley - Gradd 1 Cornet
Mali Roberts - Gradd 2 Eb Horn
Ceiri Tudur - Gradd 1 Cornet
Ena Williams - Gradd 1 Eb Horn
Owain Dafydd Jones - Gradd 2 Eb Horn

Ysgol Bontnewydd
Sion Dafydd - Gradd 2 Baritone
Elin Glyn Davies - Gradd 1 Eb Horn
Heledd Sion Jones - Gradd 1 Baritone
Lois Jones - Gradd 1 Baritone

Ysgol Brynaerau
Noah Evans - Gradd 1 Baritone
Yannick Evans - Gradd 1 Cornet

Ysgol Syr Hugh Owen
Noa Rhys - Gradd 3 Cornet
Gwion Rowlands - Gradd 5 Baritone
Meilir Rowlands - Gradd 3 Cornet

Ysgol Waunfawr
Ela Wyn Williams - Gradd 2 Cornet
Gwilym Williams - Gradd 2 Cornet
Now Jones - Gradd 1 Cornet

Aelodau Rhanbarth Caernarfon
Huw Evans - Gradd 3 Cornet
Ifan Larsen - Gradd 4 Eb Horn
Hawys Evans - Gradd 3 Theory
Nanw Evans - Gradd 3 Theory
Heledd Prys - Gradd 3 Theory
Lois Angharad White - Gradd 5 Theory
Ela Haf Williams - Gradd 5 Theory
Rhys Dafydd Jones - Gradd 1 Theory

line

Ffurflen Ymaelodi

Ffurflen ymaelodi ar gyfer bod yn aelod o grwpiau Sirol a grwpiau Rhanbarth - cliciwch yma

line

Am fwy o newyddion - cliciwch yma

line

 

Calendr Digwyddiadau

 

Atebion i'r Cwestiynnau mwyaf cyffredin

  • Sut dwi’n trefnu gwers i fy mhlentyn yn yr ysgol ?
  • Faint mae gwersi yn gostio?
  • Oes rhaid i mi brynnu offeryn ?
  • mwy ...