PWYSIG!

Oherwydd y sefyllfa bresennol o ran Coronafeirws, mae’r Gwasanaeth Cerdd yn cymeryd y camau canlynol er mwyn iechyd a lles aelodau, tiwtoriaid a’r gymuned ehangach;

Byddwn yn GOHIRIO:
• Ymarferion a chyngherddau grwpiau rhanbarth
• Ymarferion grwpiau sirol
• Cyngerdd Blynyddol (Ebrill 2il)
Byddwn yn ail-drefnu pob ymarfer a digwyddiad pan fu’r sefyllfa bresennol yn gliriach.

Y sefyllfa gyda’r gwersi mewn ysgolion:
• Mae rhai ysgolion ar gau i ymwelwyr, yn cynnwys, ein tiwtoriaid cerdd – felly gwiriwch gyda’ch ysgol os yw’r gwersi yn parhau fel yr arfer.

Ar hyn o bryd, mae’r cynlluniau gogyfer a’r cwrs preswyl Cerdd Tastig ym mis Gorffennaf yn mynd yn eu blaen.
Cofrestrwch nawr drwy’r wefan!

resizedllun1

Amdanom Ni

resizedllun2
 

Gwersi

resizedllun1

Grwpiau

resizedllun1

Newyddion

Dilynwch ni ar Facebook


Dilynwch ni ar Twitter


© 2019 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.