Croeso i'r Wefan

Prif amcan Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Cyf yw i hyrwyddo ac annog darpariaeth gweithgaredd cerddorol yng Ngwynedd a Môn. Cyflawnir hyn drwy ein darpariaeth o wersi cerddorol offerynnol a lleisiol i dros 13,750 o ddisgyblion gan bron i 100 o diwtoriaid profiadol, ein gwasanaeth benthyca offerynnau cerdd (dros 8,000 o offerynnau), a'r ensemblau rhanbarthol a sirol a gynhelir - bron i 50 ohonynt. Mwy

llinell

Penawdau Newyddion

Llongyfarchiadau - Arholiadau Telyn

Llongyfarchiadau i ddigyblion Mrs Alwena Roberts ar eu llwyddiant yn eu arholiadau Telyn ABRSM yn ddiweddar: Da Iawn pawb!!

Ysgol Y Garnedd
Lisa Morgan - Gradd 2 Telyn
Gwenno Roberts - Gradd 1 Telyn

Ysgol Gynradd Llanrug
Eirwen Howorth - Gradd 1 Telyn

Ysgol Bontnewydd
Elin Mai Williams - Gradd 1 Telyn

Ysgol Treferthyr
Emma Buckley - Gradd 6 Telyn

Ysgol Brynrefail
Telaid Jones - Gradd 2 Telyn

Ysgol Glan y Môr
Glesni Thomas Gradd 3 Telyn
Mared Tudor - Gradd 4 Telyn

Ysgol Botwnnog
Ella Harris - Gradd 4 Telyn

Ysgol Syr Hugh Owen
Ela Haf Davies - Gradd 5 Telyn

Ysgol Tryfan
Gwenno Morgan - Gradd 7 Telyn

line

Llongyfarchiadau -
Arholiadau Offerynnol Chwythbrennau

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Glenda Wain-Hobson a fu’n llwyddiannus yn eu arholiadau chwythbrennau ABRSM yn ystod yr Haf

Ysgol Syr Thomas Jones
Gwion Morris Jo - Clarinet Gradd 6

Ysgol Gyfun Llangefni
Dion Calveley - Ffliwt Gradd 7

line

Ffurflen Ymaelodi

Ffurflen ymaelodi ar gyfer bod yn aelod o grwpiau Sirol a grwpiau Rhanbarth - cliciwch yma

line

Am fwy o newyddion - cliciwch yma

line

 

Calendr Digwyddiadau

 

Atebion i'r Cwestiynnau mwyaf cyffredin

  • Sut dwi’n trefnu gwers i fy mhlentyn yn yr ysgol ?
  • Faint mae gwersi yn gostio?
  • Oes rhaid i mi brynnu offeryn ?
  • mwy ...