slideshow-3

Amdanom Ni

Mae’r Gwasanaeth Cerdd Ysgolion yn hyrwyddo ac annog gweithgaredd cerddorol ymysg plant a phobl ifanc Gwynedd a Môn.

Rydym yn cyflawni hyn trwy…

  • Ddarparu gwersi offerynnol a lleisiol yn yr ysgol i tua 3,000 o ddisgyblion
  • Benthyca offerynnau cerdd
  • Ensemblau rhanbarthol a sirol

Rydym yn cael ein hariannu gan Gyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd, ynghyd ag incwm o ddarparu gwersi ac arian achlysurol o amrywiol grantiau.

Mae’r Gwasanaeth yn cael ei reoli gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr, gyda dau aelod o staff yn gyfrifol am y gwaith o redeg y cwmni o ddydd i ddydd.

Sefydlwyd y Gwasanaeth yn 1996, wedi ein hysbrydoli gan y cerddor a’r cyfansoddwr Cymreig, William Mathias. Bu’n Athro ac yn Bennaeth yr Ysgol Gerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor rhwng 1970 a 1988 a chafodd ddylanwad sylweddol ar addysg gerddorol ar draws yr ardal. Rydym yn falch iawn o’n cysylltiad gyda William Mathias. Cliciwch yma i ddarllen mwy am ei hanes.

Ymddiriedolwyr

W. Roger Jones, Dewi Owen Jones (Cadeirydd), Alun Llwyd, Howel H Roberts, Elinor Bennett Wigley, Beti Rhys, David Roberts, Dr Catrin Ellis, Sion Glyn Pritchard.

Mae’r Gwasanaeth yn gwmni wedi ei gyfyngu trwy warant ac wedi ei gofrestru yn elusen. Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.

© Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.