Welcome to the website

The main objectives of Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Ltd is to promote and encourage the provision of musical activity in Gwynedd and Anglesey. This is achieved through our provision of instrumental and vocal music lessons to over 13,750 pupils by nearly 100 experienced tutors, our musical instruments lending scheme (over 8,000 instruments), and the regional and county ensembles held - nearly 50 in total. More

line

News Headlines

 

Summer Concert

poster Thursday 21st July
6:00pm at
Theatr Bryn Terfel , Pontio, Bangor

Tickets on sale at Pontio: 01248 382828


Performance by the Summer Course students
Conductor: Dr Dewi Ellis Jones

Click here for more information

 

line

Honouring John Glyn Jones

john glyn jones(Welsh only available)

Cafodd Mr John Glyn Jones - tiwtor ac arweinydd Band Pres Gwasanaeth Ysgolion William Mathias dipyn o sypreis y penwythnos diwethaf .

Cynhaliwyd cyngerdd yng nghanolfan Porthmadog gan y Band enwog Seindorf Cory. Anrhydeddwyd John Glyn Jones gan gyfarwyddwr cerdd y Band Mr Philip Harper am ei wasanaeth i fyd y bandiau am dros 50 mlynedd ac am ei waith fel cfarwyddwr cerdd Band yr Oakley ers dros 25mlynedd. Cafodd John y fraint o arwain y band yn ystod y cyngerdd.

Llongyfarchiadau mawr John oddi wrth bawb yng Ngwasanaeth Ysgolion William Mathias, ymlaen am yr hanner cant nesaf !!!

Dau arall a gafodd y fraint o gymeryd rhan yn y cyngerdd gyda’r seindorf oedd Mr Dylan Williams; sydd yn diwtor ac yn arweinydd grwpiau yn y Gwasanaeth a chyn aelod o fand Gwynedd a Môn Bronwen Evans.
Llongyfarchiadau mawr i’r ddau ohonoch!!

Click here to see more photos

line

Caernarfon Area Concert

(English coming soon)

Cafwyd cyngerdd gwych yn Theatr Seilo, Caernarfon nos Fercher gyda 112 o ddisgyblion Rhanbarth Caernarfon ar y llwyfan yn perfformio dan arweiniad Mr Dylan Williams. Llongyfarchiadau i bawb a gymerodd rhan.

band band
   
band band

Llongyfarchiadau i fand Ysgol Waunfawr, Band Ysgol Llandwrog a Band Ysgol Bontnewydd ar eu perffomiad yn y cyngerdd.

Llongyfarchiadau hefyd i’r Unawdwyr a gymerodd rhan:
Gerallt Owen - Ysgol Penisarwaun
Ben Jones-Ellis -Ysgol Llanrug
Owain Roberts - Ysgol Yr Hendre
Yannick Evans Le Maire - Ysgol Brynaerau

line

Urdd Eisteddfod 2016

Congratulations to students and members of the William Mathias School Music Service who were successful at the Urdd Eisteddfod last week.
Congratulations all and thank you to their tutors for their hard work and commitment.

RESULTS AND PHOTOS OF THE WINNERS - click here

line

2016 Summer Course Form

Membership Form for our Summer course - click here

line

Membership Form

Membership Form to become a member of the County Groups and Regional Groups - click here

line

For more news - click here

lineEvents Diary

 

Answers to your FAQs

  • How do I arrange music lessons for my child in school?
  • How much do lessons cost?
  • Will I have to buy an instrument?
  • more...