Welcome to the website

The main objectives of Gwasanaeth Ysgolion William Mathias Ltd is to promote and encourage the provision of musical activity in Gwynedd and Anglesey. This is achieved through our provision of instrumental and vocal music lessons to over 5000 pupils by nearly 65 experienced tutors, our musical instruments lending scheme (over 4,500 instruments), and the regional and county ensembles held - 13 in total. More

line

News Headlines

 

Congratulations - National Youth Brass Band of Wales / Wind Band

Congratulations to the following musicians who have been successful at the National Youth Brass Band of Wales/ Wind Band All musicians are members and former members of the William Mathias School Music County groups.

National Youth Brass Band of Wales
Owain Llestyn Thomas Ysgol Brynrefail
Deio Llyr Davies-Hughes Ysgol Syr Hugh Owen
Ela Williams Ysgol Syr Hugh Owen
Ioan Ellis Hughes Ysgol Syr Hugh Owen
Glyn Porter Ysgol Syr Hugh Owen
William Porter Ysgol Syr Hugh Owen
Cerys Hughes Ysgol Machynlleth
Erin Maloney Ysgol David Hughes
Huw Barwick Ysgol David Hughes

National Youth Woodwind Orchestra of Wales
Huw Williams Ysgol Brynrefail
Owain Llestyn Thomas Ysgol Brynrefail
Kezia Lovick Jones Ysgol Friars

Reserve
Gethin Elis Ysgol Tryfan
Medi Morgan Ysgol Tryfan
Laurie Edwards Ysgol Friars

line

Congratulations - Woodwind Exams

Congratulations to Mr Richard Edwards’ students who achieved in their woodwind exams.

Tomas Bezkorowajnyj Ysgol Friars Clarinet Gradd 1
Meical Cook Ysgol Friars Saxophone Gradd 5
Charlotte Harding Ysgol Friars Clarinet Gradd 1
Maisy Jones Ysgol Friars Ffliwt Gradd 3
Jacob Knock Ysgol Friars Clarinet Gradd 5
Aaron White Ysgol Friars Clarinet Gradd 5
Elis Jones Ysgol Tryfan Saxophone Gradd 4
Erin Grace Jones Ysgol Tryfan Clarinet Gradd 3
Lucy Swann Ysgol Tryfan Ffliwt Gradd 4
Tara Stephen Ysgol Tryfan Ffliwt Gradd 4
Miriam Harmens Ysgol Tryfan Saxophone Gradd 7
Llio Mutembo Ysgol Y Garnedd Clarinet Gradd 1
Tesni Pari-Jones Ysgol Y Garnedd Ffliwt Gradd 2
Ishbel Holt Ysgol Cae Top
Calrinet Gradd 2
Sophie Savage Ysgol Y Faenol Ffliwt Gradd 1

line

Gŵyl Cerdd Dant Llŷn ac Eifionydd (Welsh only available)

gwyl cerdd dant 2016Llongyfarchiadau mawr i’r canlynol ar eu llwyddiant yn ddiweddar yn yr Ŵyl Gerdd Dant ym Mhwllheli

Beca Keen - aelod o Gôr Telyn Iau y Gwasanaeth : 1af ar yr Unawd Telyn Oedran Uwchradd

Holly Davies - aelod arall o Gôr Telyn Iauy Gwasanaeth a gafodd 3ydd yn yr un gystadleuaeth

Elain Rhys- aelod o Gôr Telyn Hŷn yn Gwasanaeth a gafodd 1af ar yr Unawd Telyn dan 25 oed a hefyd 1af yn y gystadleuaeth Cyfeilio.

Cafod grŵp Telyn Mrs Alwena Roberts hefyd lwyddiant yn yr Wŷl- Llongyfarchiadau
Telynau Dwyfor sef - Angharad, Moli, Carys , Holly ac Emma.
Maent i gyd yn aelodau o Gôr Iau / Hŷn Gwasanaeth Ysgolion William Mathias

Llongyfarchiadau Mawr i chi gyd!!!

line

Christmas Concert

poster Sunday 4th December
5:00pm at
P.J. Hall, Bangor

Adults £7.50, Children £4

Click here for more information

 

 

 


line

Membership Form

Membership Form to become a member of the County Groups and Regional Groups - click here

line

For more news - click here

lineEvents Diary

 

Answers to your FAQs

  • How do I arrange music lessons for my child in school?
  • How much do lessons cost?
  • Will I have to buy an instrument?
  • more...