slideshow-1

Esther yn cael ei dewis i Gerddorfa Plant Prydain

Merch o Tregarth ger Bethesda yw’r ieuengaf erioed i gael ei dewis i fod yn rhan o Gerddorfa Hyfforddi Plant Prydain.

Mae Esther Llugwy Parry, sy’n 8 oed ac yn ddisgybl yn Ysgol Tregarth, yn chwarae’r soddgrwth. Mae’n aelod o Gerddorfa Ieuenctid Gwynedd a Môn ac wedi bod yn ddisgybl Gwasanaeth Cerdd Ysgolion ers nifer o flynyddoedd.

Mynychodd Esther glyweliad yn Llundain ym mis Mai a cafodd ei dewis ynghyd â 50 o gerddorion ifanc eraill i fynd ar y cwrs preswyl yn ystod y gwyliau haf.

Dywedodd Ann Jones, Rheolwr y Gwasanaeth Cerdd: “Rydyn ni yn falch iawn o Esther – mae hyn yn glod iddi hi ac i’w thiwtor yn y Gwasanaeth Cerdd. Mae ein disgyblion a’u tiwtoriaid i gyd yn gweithio mor galed, felly mae’n wych pan maen nhw yn cael cyfle fel hyn.”

Mae’r Gwasanaeth Cerdd Ysgolion yn darparu gwersi i tua 5,000 o gerddorion ifanc ar draws Gwynedd a Môn, ac yn rhedeg 13 ensemble gwahanol ar draws yr ardal. Cafodd y gwasanaeth ei sefydlu yn 1996 ac mae’n cael ei ariannu gan Gyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn i ddarparu gwersi offerynnol a lleisiol i blant yn ysgolion y ddwy sir.

 

© Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.