slideshow-3

Newyddion

Dyma’r newyddion diweddaraf gan y Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Os yr hoffech mwy o fanylion am unrhyw un o’r straeon cysylltwch â ni 01248 675960.


 

GWYL CERDD DANT 2018

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Alwena Roberts ar eu llwyddiant yn yr Wyl Cerdd Dant dydd Sadwrn diwethaf yn Blaenau Ffestiniog

Darllen Mwy

Llwyddiant i Fand Pres Gwynedd ac Ynys Môn

Fe gafodd Band Pres Hŷn Gwynedd a Môn, sy’n rhan o Wasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Môn lwyddiant mewn cystadleuaeth diweddar ar gyfer bandiau ar draws y DU.

Darllen Mwy

Codetta - galw ar gerddorion!

Ydych chi’n gerddor ac eisiau bod yn rhan o brosiect newydd cyffrous? Mae Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Mon yn ymestyn ei gynnig i ysgolion ac am recriwtio tiwtoriaid a cherddorion llawrydd i helpu ddarparu’r gwasanaeth newydd hwn.

Darllen Mwy

Gweinidog Addysg yn cael blas o dalent cerddorol ysgol newydd

Dau fis wedi Ysgol Rhyd y Llan agor ei drysau i ddisgyblion am y tro cyntaf bydd Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru yn agor yr ysgol yn swyddogol.

Darllen Mwy

Esther yn cael ei dewis i Gerddorfa Plant Prydain

Merch o Tregarth ger Bethesda yw’r ieuengaf erioed i gael ei dewis i fod yn rhan o Gerddorfa Hyfforddi Plant Prydain.

Darllen Mwy

Dod ag ysgolion cynradd Caergybi at ei gilydd trwy brosiect Undod

Bydd doniau cerddorol pobl ifanc Caergybi yn cael ei arddangos yr wythnos hon wrth i Ysgol Cybi agor ei drysau am y tro cyntaf.

Darllen Mwy

Cyfle i berfformio gyda Cherddorfa Genedlaethol Cymru

Mae cerddorion ifanc o Wynedd a Môn yn cael cyfle arbennig i berfformio gyda Cherddorfa Genedlaethol BBC Cymru yn ddiweddarach y mis hwn.

Darllen Mwy

DIM ymarfer Rhanbarth Bangor

Oherwydd rhesymau Iechyd a Diogelwch NI fydd ymarfer Rhanbarth Bangor yn cael ei gynnal heddiw.

Darllen Mwy

Cyngerdd Blynyddol Gwasanaeth Cerdd Ysgolion

15.4.2018 am 3:30pm

Neuadd P.J. Hall, Bangor

Arweinydd: Trystan Ellis-Morris

Darllen Mwy

Cyngherddau Rhanbarth Tymor 1af 2018

Rhanbarth Caernarfon, Meirionnydd, Bangor, Botwnnog, Eifionydd a Ynys Môn

Darllen Mwy

Ymarferion Rhanbarth y Gwasanaeth Cerdd Ysgolion yn ail gychwyn yn Ionawr 2019.

Dyma ddyddiadau y bydd ymarferion Rhanbarth y Gwasanaeth Cerdd Ysgolion yn ail gychwyn yn Ionawr 2019.

Darllen Mwy

Ymarfer Rhagfyr 15fed Ensemblau Chwythbrennau a Llinynnol

Roedd aelodau o’r Ensemblau Chwythbrennau a Llinynnol yn amlwg yn barod am y nadolig yn ei siwmperi. Diolch i bawb ddaeth draw i’r ymarfer Nadoligaidd hwn.

Darllen Mwy

Ymarfer 15-12-2018 - Band Pres Iau Gwynedd a Môn

Band Pres Iau Gwynedd a Môn

Darllen Mwy

Côr Telyn Meirionnydd

Braf oedd gweld gymaint o delynorion ifanc wedi mynychu ymarfer cyntaf côr telyn newydd yn ardal Meirionnydd ddechrau Rhagfyr.

Darllen Mwy

© Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.
Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.