slideshow-3

Newyddion

Dyma’r newyddion diweddaraf gan y Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Os yr hoffech mwy o fanylion am unrhyw un o’r straeon cysylltwch â ni 01248 675960.


 

Codetta - galw ar gerddorion!

Ydych chi’n gerddor ac eisiau bod yn rhan o brosiect newydd cyffrous? Mae Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Mon yn ymestyn ei gynnig i ysgolion ac am recriwtio tiwtoriaid a cherddorion llawrydd i helpu ddarparu’r gwasanaeth newydd hwn.

Darllen Mwy

Gweinidog Addysg yn cael blas o dalent cerddorol ysgol newydd

Dau fis wedi Ysgol Rhyd y Llan agor ei drysau i ddisgyblion am y tro cyntaf bydd Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru yn agor yr ysgol yn swyddogol.

Darllen Mwy

Esther yn cael ei dewis i Gerddorfa Plant Prydain

Merch o Tregarth ger Bethesda yw’r ieuengaf erioed i gael ei dewis i fod yn rhan o Gerddorfa Hyfforddi Plant Prydain.

Darllen Mwy

Dod ag ysgolion cynradd Caergybi at ei gilydd trwy brosiect Undod

Bydd doniau cerddorol pobl ifanc Caergybi yn cael ei arddangos yr wythnos hon wrth i Ysgol Cybi agor ei drysau am y tro cyntaf.

Darllen Mwy

Cyfle i berfformio gyda Cherddorfa Genedlaethol Cymru

Mae cerddorion ifanc o Wynedd a Môn yn cael cyfle arbennig i berfformio gyda Cherddorfa Genedlaethol BBC Cymru yn ddiweddarach y mis hwn.

Darllen Mwy

© Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.
Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.