slideshow-3

Gweithdy Cerddoriaeth Indiaidd gyda Anup Biswas

Tachwedd 30, 10:30-12.30 @ Galeri Caernarfon

Yn dilyn llwyddiant gweithdai blaenorol, rydym yn hynod falch o groesawu y cerddor arbennig Anup Biswas nôl i CGWM. Cyfle gwych i offerynwyr o bob cyrhaeddiad i gymryd rhan mewn gweithdy arbenigol,
hwyliog yn canolbwyntio ar gerddoriaeth Indiaidd. Y tro hwn rydym yn agor y gweithdy i bob offeryn.

Peidiwch a cholli’r cyfle arbennig yma i ddysgu sgiliau newydd! Cofrestrwch cyn 26.11.19

Ffurflen Gofrestru, cliciwch yma (pdf)

© Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.
Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.