slideshow-3

GWYL CERDD DANT 2018

(Welsh only available)

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Alwena Roberts ar eu llwyddiant yn yr Wyl Cerdd Dant dydd Sadwrn diwethaf yn Blaenau Ffestiniog:

Unawd Telyn Bl 12 a dan 25oed

1af Fflur Davies Ysgol Syr Hugh Owen

Ensemble Telyn Agored

1af - Telynnau Dwyfor- sef Emma Buckley Ysgol Eifionydd, Holly Davies a Carys Hind- Ysgol Glan y Môr , mae’r dair yn aelodau o Gôr Telyn Hyn y Gwasanaeth Cerdd.

Cyfeilio Cerdd Dant Bl13 ac Iau

1af Emma Buckley - Ysgol Eifionydd 2il Beca Lois Keen, Ysgol Gyfun Llangefni

Mae’r ddwy yn aelodau o gôr telyn hyn y Gwasanaeth Cerdd.

Braf hefyd oedd gweld cyn aelod o’r Côr telyn yn cyfeilio am y tro cyntaf yn yr Wyl - Elain Rhys. Llongyfarchiadau!

Bu Angharad W Jones a Dylan Rowlands hefyd yn brysur yn cyfeilio a beirniadau yn ystod y dydd.

Llongyfarchiadau i bawb

© Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. All Rights Reserved. Website by Delwedd.
Company number: 3102665. Charity number: 1097614.