slideshow-1

Cyfle i berfformio gyda Cherddorfa Genedlaethol Cymru

Mae cerddorion ifanc o Wynedd a Môn yn cael cyfle arbennig i berfformio gyda Cherddorfa Genedlaethol BBC Cymru yn ddiweddarach y mis hwn.

Fel rhan o brosiect ‘Deg Darn’ y BBC mae plant a phobl ifanc lleol wedi eu gwahodd i ymarfer a pherfformio ochr yn ochr â cerddorion proffesiynol y gerddorfa mewn gweithdy arbennig. Bydd y sesiwn yn digwydd yn Neuadd Pritchard Jones, Prifysgol Bangor ar y 18fed o Fawrth gyda dros 30 o ddisgyblion rhwng 9 a 16 oed Gwasanaeth Cerdd Ysgolion William Mathias yn cymryd rhan.

Dyma drydedd gwaith i’r Gerddorfa Genedlaethol gynnal gweithdy tebyg, ac fe ddaw digwyddiad eleni yn sgil sesiynau llwyddiannus yn 2014 a 2016.

Ar ddiwedd y gweithdy mae cyfle i ffrindiau a theulu i ddod i weld y disgyblion yn perfformio gyda cherddorion proffesiynol BBC Cymru.

Meddai Ann P Jones, Rheolwr y Gwasanaeth Cerdd: “ Mae hwn wir yn gyfle anhygoel i ddisgyblion y Gwasanaeth Cerdd Ysgolion – i ddysgu a pherfformio gyda’r goreuon yng Nghymru. Bydd yn brofiad gwych iddyn nhw, ac mae’r ymateb ‘rydym wedi ei gael gan ein pobl ifanc sydd am gymryd rhan yn anhygoel.”

Dywedodd Cyfarwyddwr Cerddorfa Genedlaethol Gymreig y BBC, Michael Garvey: “Rydym yn hynod o falch i fod yn ôl ym Mangor yr wythnos hon, ac i allu roi cyfle i’r grŵp yma o gerddorion ifanc addawol. Gobeithio y byddent yn gallu dysgu a gwella eu technegau trwy weithio a pherfformio gyda’r offerynwyr proffesiynol, ac y byddent yn cael eu hysbrydoli i ddarganfod y cyfoeth o gerddoriaeth glasurol sydd o fewn eu cyrraedd.”

Fel rhan o’r project mae rhieni a cherddorion ifanc sy’n mynychu’r gweithdy yn cael gwahoddiad i fynychu cyngerdd y Gerddorfa yn Venue Cymru ar y diwrnod canlynol.

 

© Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.