slideshow-6

Tiwtoriaid

 

Llinynnol

 • Caren Buse
 • Ffion Evans
 • Siwan Evans
 • Rosemary Skelton
 • Marie Smith

 

Chwythbrennau

 • Rebecca Bateson
 • Yvonne Clarke
 • Richard Edwards
 • Rachel Gautry
 • Marie Claire Howarth
 • Catherine Erfyl Jones
 • Sally Marshall
 • Jane Parry
 • Elin Roberts
 • Sioned Roberts
 • Wynne Williams

 

Pres

 • Bethan Evans
 • Gwyn Evans
 • Charlotte Green
 • Kate Gwilliam
 • Berwyn Jones
 • John Glyn Jones
 • Lois Eifion Jones
 • Margaret Jones
 • Aled Williams
 • Dylan Williams
 • Wynne Williams

Telyn

 • Angharad W Jones
 • Catrin Morris Jones
 • Einir Jones
 • Alwena Roberts
 • Caryl Roberts
 • Dylan Rowlands

 

Gitâr

 • Mandi Baines
 • Yvonne Clarke
 • Ray Forrest
 • Paul Fenton
 • Paul Guest
 • Euron Jones
 • Paul Neep
 • Ifan Dafydd Owen
 • Kevin Thomas
 • Billy Thompson
 • Ron Wall
 • Aled Williams
 • Neil Williams

 

Taro

 • Ray Forrest
 • Iolo Wyn Hughes
 • Dewi Ellis Jones
 • Peter Roberts

 

Llais

 • Ann Peters Jones
 • Lois Eifion Jones
 • Angharad W Jones
 • Laura Hughes Jones
 • Nia Morgan
 • Jennifer Pearson

 

Piano

 • Caren Buse
 • Kate Gwilliam
 • Angharad W Jones
 • Ann Peters Jones
 • Einir Jones
 • Einir Wyn Jones
 • Lois Eifion Jones
 • Elen Keen
 • Nia Morgan
 • Ifan Dafydd Owen
 • Sioned Webb

 

Cwricwlwm Cerdd

 • Gwennant Roberts
 • Ann Peters Jones

Theori

 • Rebecca Bateson
 • Catherine Erfyl Jones
 • Margaret Jones

 

© 2018 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.