slideshow-8

Llwyddiannau

 


Llongyfarchiadau - Arholiadau ABRSM

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Jane Parry ar eu llwyddiant yn ddiweddar yn eu arholiadau offerynnau chwythbrennau ABRSM .

Ysgol Llanllechid

Ariel Lichtenstein Bassoon Gradd 2
Ursula Rowe Oboe Gradd 2

Ysgol Penybryn

Hannah Hughes Ffliwt Gradd 3

Ysgol Tregarth

Lynwen Verbeek Clarinet Gradd 3
Nicola Wheatcroft Ffliwt Gradd 1

Ysgol Dyffryn Ogwen

Lilly Ann Ward Ffliwt Gradd 4


Llongyfarchiadau - Arholiadau ABRSM

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Margaret Jones ar eu llwyddiant yn ddiweddar yn eu arholiadau offerynnau pres ABRSM

Ysgol Felinheli

Ffion Bailey Tenor Horn Gradd 2
Leah Briallen Murphy Tenor Horn Gradd 2
Griffith Williams Cornet Gradd 3
Mirain Williasm Bariton Gradd 2
Ffion Haf Lewis Cornet Gradd 2
Ifan Huw Morris Cornet Gradd 1
Heilyn Griffiths Cornet Gradd 1

Ysgol Bethel

Cadi Evans Tenor Horn Gradd 1
Beca Fflur Morris Tenor Horn Gradd 3
Mari Llywelyn Jones Tenor Horn Gradd 3
Rhodri Campbell Bariton Gradd 1
Elis Griffiths Jones Bariton Gradd 1
Kian Ryan Williams Bariton Gradd 1
Iwan Worsley Bariton Gradd 1

Ysgol Dolbadarn

Jshua Ratchford Bariton Gradd 1
Joseph Codd-Stacey Bariton Gradd 1

Ysgol Llanrug

Twm Owain Williams Tenor Horn Gradd 2
Guto Ewart Parry Tenor Horn Gradd 1
Berian Hopcyn Llwyd Bariton Gradd 1


Llongyfarchiadau - Arholiadau ABRSM

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Jane Parry ar eu llwyddiant yn ddiweddar yn eu arholiadau offerynnau chwythbrennau ABRSM .

Ysgol Llanllechid

Ariel Lichtenstein Bassoon Gradd 2
Ursula Rowe Oboe Gradd 2

Ysgol Penybryn

Hannah Hughes Ffliwt Gradd 3

Ysgol Tregarth

Lynwen Verbeek Clarinet Gradd 3
Nicola Wheatcroft Ffliwt Gradd 1

Ysgol Dyffryn Ogwen

Lilly Ann Ward Ffliwt Gradd 4


Llongyfarchiadau - Arholiadau Offerynnau Pres

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mrs Margaret Jones ar eu llwyddiant yn ddiweddar yn eu arholiadau offerynnau pres ABRSM .

Ysgol Felinheli

Ffion Haf Lewis Cornet Gradd 1
Gruffydd Williams Cornet Gradd 2
Ffion Bailey Horn Gradd 1
Mirain Non Williams Baritone Gradd 1
Cynan Prys Griffiths Trombôn Gradd 3

Ysgol Llanrug

Catrin Beech Cornet Gradd 3

Ysgol Dolbadarn

Jack Lawes Baritone Gradd 2

Ysgol Bethel

Ifan Aled Evans Cornet Gradd 1
Eban Moss Cornet Gradd 1
Iago Murphy Horn Gradd 1
Jac Shipton Baritone Gradd 1
Bryn Ifan Hughes Cornet Gradd 3
Iddon Griffiths Jones Cornet Gradd 3

Ysgol Syr Hugh Owen

Betsan Angell Roberts Theory Gradd 3
Cerddorfa Hyn Gwynedd a Môn
Osian Llyr Griffiths Trombôn Gradd 6


Llongyfarchiadau - Arholiadau Offerynnau Pres

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mr Dylan Williams ar eu llwyddiant yn ddiweddar yn eu arholiadau offerynnau pres ABRSM.

Ysgol Syr Hugh Owen

Owain Sion Roberts - Gradd 6 , Cornet
Sian Roberts - Gradd 4 , Horn
Tomos Garmon Williams - Gradd 3, Cornet
Iwan Ynyr - Gradd 4, Cornet
Awel Haf Evans - Gradd 4, Cornet
Iwan Llyr Evaans- Gradd 4, Cornet
Mari Gruffudd- Gradd 4 , Cornet
Catrin Jones Gradd 4, Horn
Llio Jones - Gradd 4 Baritone
Ela Morus Roberts- Gradd 6 , Cornet
Twm Isac Evans - Gradd 3, Cornet
Osian Glyn Williams- Gradd 3 , Cornet

Ysgol Brynrefail

Elen Ifans- Gradd 7 , Cornet
Gwion Roberts - Gradd 5, Baritone
Mabon Roberts - Gradd5, Horn
Tomos Williams- Gradd 3 , Horn

Ysgol Brynaerau

Arawn Dylan Morus - Gradd 2 , Cornet
Grisial Dwyfor Morus - Gradd 4 , Horn

Ysgol Bontnewydd

Gwion Edwards - Gradd 1 , Cornet
Delyth Porter- Gradd 3, Cornet

Ysgol Waunfawr

Deri Burns- Gradd 1 , Horn
Gruff Harris - Gradd 2 , Horn
Gruff Jones - Gradd 1, Cornet
Noa Gwilym Jones - Gradd 1, Baritone
Gruffydd Llwyd- Gradd 2 ,Tuba
Elain Tomlinson- Gradd 2, Tuba

Ysgol Llandwrog

Awel Medi Jones - Gradd 2 , Tuba
Llanw Jones - Gradd 2, Cornet
Elin Edwards- Gradd 2, Horn

Band Rhanbarth Caernarfon

Annabelle Pierce Jones - Gradd 3, Cornet

Erin Jones- Gradd 1 , Cornet

Aneirin Moseley - Gradd 6 , Trwmped

Llongyfarchiadau i ddisgyblion Mr John Glyn Jones ar eu llwyddiant yn ddiweddar yn eu arholiadau offerynnau pres ABRSM.

Ysgol Eifionydd

Bedwyr Puw Trwmped Gradd 1
Ffion Williams Tenor Horn Gradd 1
Lewis Fôn Evans Cornet Gradd 2
Huw Gwyn Baritone Gradd 3

Ysgol y Moelwyn

Elis W Jones Cornet Gradd 1
Hanna Evans Cornet Gradd 1
Elain Iorwerth Trombone Gradd 3
Sara LL Dafydd Cornet Gradd 4
Casha W Edwards Cornet Gradd 4
Sara W Hughes Cornet Gradd 5

Ysgol y Gorlan

Madison Jones Cornet Gradd 1

Ysgol Eifion Wyn

Elis Puw Cornet Gradd 1

Ysgol Manod

Tesni Evans Cornet Gradd 2

Ysgol Glan y Môr

Cai Gruffudd Cornet Gradd 1
Aron Davies Cornet Gradd 1

Ysgol y Berwyn

Math Thomas Cornet Gradd 1
Joseff Griffiths Trumpet Gradd 2


Llongyfarchiadau - Arholiadau Offerynnau Pres a Chwythbrennau

Llongyfarchiadau i ddisgyblion offerynnau pres Miss Bethan Evans, Mr Gwyn Evans a Mrs Kate Gwilliam ar eu llwyddiant yn ddiweddar yn eu arholiadau Trinity College of London.

Ysgol Talwrn

Joshua Parri -Grade 1, Trombone

Ysgol Llandegfan

Mari Môn Jones - Grade 1, Tenor Horn

Ysgol Llanfairpwll

Naia Blue Ashwell- Grade 1, Cornet
Steffan Alexandar Le Cras- Grade 1, Cornet
Iwan Hugh Lewis- Grade 1, Baritone
Tomos Cai Rees Jones- Grade 1, Baritone
Sera Bell - Grade 1, Trombone
Cynan Rhys Griffiths- Grade 1, Trombone
Glwys Morus Williams- Grade 2, Cornet

Ysgol David Hughes

Katie Williams- Grade 6, Tenor Horn
Llio Seren Roberts- Grade 3 , Tenor Horn
Elin Barwick- Grade 6, Tenor Horn

Ysgol y Graig

Cai Tomos Roberts- Grade 3 , Trombone
Rhodes Morris- Williams - Grade 1 , Trwmped

Ysgol Pentraeth

Elin Haf Gwilliam- Grade 4 , Cornet

Ysgol Parc y Bont

Iestyn Petts- Grade 1 , Cornet

Llongyfarchiadau i ddisgyblion offerynnau chwythbrennau Mrs Glenda Wain Hobson ar eu llwyddiant yn ddiweddar yn eu arholiadau ABRSM.

Ysgol Y Graig

Erin O’ Neill- Grade 1 Clarinet

Ysgol Gyfun Llangefni

Charlotte Pleasant- Grade 2, Clarinet
Keryn Haf Jones - Grade 3 , Clarinet
Beca Haf Stuart - Grade 3 , Clarinet
Anya Jones- Grade 3, Ffliwt

Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch

Gwion Morris Jones - Grade 7, Clarinet

Llongyfarchiadau i ddisgyblion chwythbrennau Miss Rebecca Bateson ar eu llwyddiant yn ddiweddar yn eu arholiadau ABRSM.

Ysgol Bethel

Gwawr Hughes Owen Grade 1 Ffliwt

Ysgol y Felinheli

Anna Fflur Jones -Grade 1 Ffliwt
Ela Letton-Jones - Grade 2 , Ffliwt
Thea Hummel Grade 1, Ffliwt

Ysgol Gynradd Llanrug

Buddug Pennant Jones -Grade 1, Ffliwt
Luned Llwyd Roberts -Grade 1 , Clarinet

Ysgol Brynrefail

Leia Nel Williams - Grade 3, Alto Saxophone

Ysgol Syr Hugh Owen

Erin Evans - Grade 2, Clarinet
Megan Crew - Grade 3, Ffliwt

 

© 2023 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.