slideshow-3

Côr Telyn Meirionnydd (Welsh only)

(Welsh only) Braf oedd gweld gymaint o delynorion ifanc wedi mynychu ymarfer cyntaf côr telyn newydd yn ardal Meirionnydd ddechrau Rhagfyr. Diolch i Mr Dyan Rowlands a Miss Angharad W Jones am ddod atynyt iw’ hyfforddi. Bydd rhestr o holl ddyddiadau yr ymarferion yCor telyn Meirionnydd yn cael eu dosbarrthu yn fuan.

To view the photos - click here.

© Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. All Rights Reserved. Website by Delwedd.
Company number: 3102665. Charity number: 1097614.