slideshow-3

Côr Telyn Meirionnydd

Braf oedd gweld gymaint o delynorion ifanc wedi mynychu ymarfer cyntaf côr telyn newydd yn ardal Meirionnydd ddechrau Rhagfyr. Diolch i Mr Dyan Rowlands a Miss Angharad W Jones am ddod atynyt iw’ hyfforddi. Bydd rhestr o holl ddyddiadau yr ymarferion yCor telyn Meirionnydd yn cael eu dosbarrthu yn fuan.

I weld y lluniau - cliciwch yma.

© Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.
Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.