slideshow-6

Grwpiau Rhanbarthol

Mae chwe grŵp rhanbarthol, sef:

  • Bangor
  • Botwnnog
  • Caernarfon
  • Eifionydd
  • Meirionnydd
  • Môn

Cynhelir ymarferion y grwpiau rhanbarthol yn wythnosol ar draws Gwynedd a Môn. Mae cerddorfeydd a bandiau yn rhoi cyfleoedd perfformio i blant a phobl ifanc o bob gallu cerddorol. Mae pob grŵp rhanbarth yn perfformio mewn dau gyngerdd y flwyddyn wedi ei drefnu gan y Gwasanaeth. O bryd i’w gilydd mae cyfleoedd yn codi i berfformio mewn cyngherddau a digwyddiadau ychwanegol.

Nid oes rhaid i blant a phobl ifanc sydd am fod yn rhan o’r grwpiau uchod fod yn derbyn gwersi unigol gan y Gwasanaeth – cysylltwch am fwy o wybodaeth.

Ffurflen aelodaeth 2019 – 2020 cliciwch yma
Am restr lawn o ymarferion cliciwch yma

© 2019 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.