slideshow-7

Gwersi Offerynnol a Lleisiol

Mae Gwasanaeth Cerdd Ysgolion wedi bod yn darparu gwersi offerynnol a lleisiol i ddisgyblion Gwynedd a Môn ers 1996. Bellach mae tua 3,000 o ddisgyblion ar draws y ddwy sir yn derbyn gwersi yn wythnosol yn eu hysgolion gan dîm o tua 50 o diwtoriaid profiadol.

Mae tiwtoriaid y Gwasanaeth yn ymweld â’r mwyafrif o ysgolion yng Ngwynedd a Môn, ac yn gallu cynnig gwersi ar bron i bob offeryn cerddorfaol a seindorfol.

Cliciwch yma am restr lawn o’r gwersi rydym yn gynnig.

Fel arfer mae 30 o wersi yn cael eu darparu yn ystod y flwyddyn ysgol. Mae ein tiwtoriaid yn amserlennu’r gwersi yn ystod oriau ysgol – ac yn ceisio amrywio amseroedd fel nad yw plant yn colli’r un gwersi ysgol pob wythnos. Bydd hyd gwers yn dibynnu ar ddymuniad yr ysgol a’r tiwtoriaid, ond fel arfer bydd disgyblion yn cael tua 15 munud yr wythnos mewn ysgol gynradd a 20 i 30 munud yr wythnos mewn ysgol uwchradd.

Sut i drefnu gwersi?

Soniwch wrth eich ysgol eich bod yn dymuno i’ch plentyn dderbyn gwersi offerynnol neu lais. Yna, os yw’n briodol, bydd yr ysgol yn trefnu i un o’n tiwtoriaid ddod i’r ysgol am sgwrs bellach. Fel arall, cysylltwch â ni am fwy o wybodaeth am sut i drefnu gwersi 01286 685283 neu post@cerdd.com.

Mae cost yn amrywio o ysgol i ysgol, fel arfer mae rhwng £24 a £60 y tymor. Holwch yr adran gerdd neu’r pennaeth am fwy o wybodaeth.

Cliciwch yma i lawrlwytho gwybodaeth i rieni a ddisgyblion.

Cliciwch yma i lawrlwytho dyddiadur ymarfer.

© 2023 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.