slideshow-9

Grwpiau

NODYN I ATGOFFA PAWB NAD OES YNA YMARFER YN RHANBARTH BANGOR WYTHNOS YMA - HYDREF 24ain. BYDD YR YMARFER NESAF TACHWEDD 14EG.

Mae datblygiad cerddorol ein myfyrwyr yn greiddiol i waith y Gwasanaeth. Credwn y dylai pob unigolyn gael manteisio ar y cyfle i ddatblygu ei sgiliau drwy gyd-berfformio ag eraill mewn ensemblau lleol, bod yn rhan o grwpiau traws-sirol, ac yn y pen draw anelu at lefel genedlaethol.

Mae’r strwythur grwpiau ac ensemblau yn galluogi disgyblion i ymestyn profiad a datblygu yn gerddorol, gyda’r nod o symud o lefel i lefel. Ar ôl treulio amser yn cael gwersi unigol bydd tiwtor yn annog disgyblion i fynychu’r grwpiau rhanbarthol, wedi hyn bydd cyfle i symud i’r grwpiau traws-sirol.

Dros y blynyddoedd rydym wedi gweld nifer o ddisgyblion y Gwasanaeth sydd wedi cymryd rhan yn ein grwpiau yn cyrraedd lefel genedlaethol ac yn cael eu dewis i fod yn rhan o gerddorfeydd a grwpiau ieuenctid Cymreig.

Cliciwch yma i lawr lwytho ein ffurflen ymaelodi.

Gellir gweld amserlen ymarferion drwy glicio ar y linc yn ‘grwpiau’ uchod.

© 2019 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.