slideshow-1

Gwersi Cerdd

Gall y Gwasanaeth gynnig cefnogaeth gyda chyflwyno’r cwricwlwm cerdd cenedlaethol i ysgolion. Yn yr un modd ag y mae gwersi offerynnol yn cael eu cynnigi ysgolion, gallwn ddarparu sesiynau dosbarth cyfan i ysgolion sydd heb arbenigedd cerddorol.

Am fanylion pellach ac i drafod cysylltwch gyda ni ar 01286 685283 neu e-bostiwch gwenda@cerdd.com.

Cliciwch yma i lawrlwytho gwybodaeth i rieni a ddisgyblion.

Cliciwch yma i lawrlwytho dyddiadur ymarfer.

© 2023 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.