slideshow-3

Amdanom Ni

Mae’r Gwasanaeth Cerdd Ysgolion yn hyrwyddo ac annog gweithgaredd cerddorol ymysg plant a phobl ifanc Gwynedd a Môn.

Rydym yn cyflawni hyn trwy…

  • Ddarparu gwersi offerynnol a lleisiol yn yr ysgol i tua 3,000 o ddisgyblion
  • Benthyca offerynnau cerdd
  • Ensemblau rhanbarthol a sirol

Rydym yn cael ein hariannu gan Gyngor Gwynedd, ynghyd ag incwm o ddarparu gwersi ac arian achlysurol o amrywiol grantiau.

Mae’r Gwasanaeth yn cael ei reoli gan Fwrdd o Ymddiriedolwyr, gyda dau aelod o staff yn gyfrifol am y gwaith o redeg y cwmni o ddydd i ddydd.

Sefydlwyd y Gwasanaeth yn 1996, wedi ein hysbrydoli gan y cerddor a’r cyfansoddwr Cymreig, William Mathias. Bu’n Athro ac yn Bennaeth yr Ysgol Gerddoriaeth ym Mhrifysgol Bangor rhwng 1970 a 1988 a chafodd ddylanwad sylweddol ar addysg gerddorol ar draws yr ardal. Rydym yn falch iawn o’n cysylltiad gyda William Mathias. Cliciwch yma i ddarllen mwy am ei hanes.

Ymddiriedolwyr

Dewi Owen Jones (Cadeirydd), W Roger Jones, Alun Llwyd, Hywel Parry, Beti Rhys, Dr Catrin Ellis Williams, Sion Glyn Pritchard, Deilwen Hughes

Mae’r Gwasanaeth yn gwmni wedi ei gyfyngu trwy warant ac wedi ei gofrestru yn elusen. Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.

© 2023 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.