slideshow-4

Grwpiau Traws-sirol

Mae saith grŵp traws-sirol ar gyfer Gwynedd a Môn, sef:

  • Cerddorfa Hŷn
  • Cerddorfa Iau
  • Band Symffonig
  • Band Pres Hŷn
  • Ban Pres Iau
  • Côr Telyn Hŷn
  • Côr Telyn Iau

Mae’r grwpiau yn cyfarfod yn fisol ac yn gweithio tuag at gyngerdd a gynhelir yn y gwanwyn. Mae’r grwpiau sirol yn rhoi cyfle i’r disgyblion gymryd rhan mewn ensemblau sy’n cynnig ychydig mwy o her na’r grwpiau rhanbarthol, ac yn ehangu repertoire a phrofiad o gyd-chwarae gydag arweinyddion a thiwtoriaid profiadol.

Ffurflen aelodaeth 2019 – 2020 cliciwch yma
Am restr lawn o ymarferion sirol cliciwch yma

© 2019 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.