slideshow-6

Tiwtoriaid

 

Llinynnol

 • Katherine Betteridge
 • Edmund Robinson
 • Elin Taylor
 • Billy Thompson
 • Iestyn Tyne

 

Chwythbrennau

 • Rebecca Bateson
 • Yvonne Clarke
 • Marie-Claire Howorth
 • Edwin Humphreys
 • Catherine Erfyl Jones
 • Jane Parry
 • Sianelen Plemming
 • Emma Syska
 • Sioned Roberts
 • Ali White

 

Pres

 • Tomos Efans
 • Kate Gwilliam
 • Ioan Hughes
 • Urien Sion Huws
 • Lois Eifion Jones
 • Aled Williams
 • Dylan Williams

Telyn

 • Dylan Cernyw
 • Tudur Eames
 • Angharad Wyn Jones
 • Catrin Morris Jones
 • Einir Jones
 • Elain Rhys
 • Caryl Roberts
 • Dylan Wyn Rowlands

 

Gitâr

 • Mandy Baines
 • Katherine Betteridge
 • Yvonne Clarke
 • Ray Forrest
 • Paul Fenton
 • Paul Guest
 • Dafydd Eurgain Jones
 • Euron Jones
 • Ifan Dafydd Owen
 • Sion Roberts
 • Steffan Harri Roberts
 • Gai Thomas
 • Kevin Thomas
 • Billy Thompson
 • Aled Williams
 • Neil Williams

 

Taro

 • Ray Forrest
 • Dewi Ellis Jones
 • Morgan Lumley
 • Sion Roberts
 • Steffan Harri Roberts
 • Gai Thomas
 • Neil Williams

 

Llais

 • Sian Eirian Davies-Hughes
 • Lois Eifion
 • Angharad Wyn Jones
 • Ann Peters Jones
 • Nia Morgan
 • Hawys Parri
 • Jenny Pearson
 • Sian Wheway

 

Piano

 • Yvonne Clarke
 • Angharad Wyn Jones
 • Ann Peters Jones
 • Einir Jones
 • Lois Eifion Jones
 • Elen Wyn Keen
 • Nia Morgan
 • Annette Bryn Parri
 • Jenny Pearson
 • Elain Rhys
 • Caryl Roberts
 • Dylan Wyn Rowlands
 • Sian Wheway

 

Technoleg Cerdd

 • Ann Peters Jones
 • Sianelen Plemming
 • Gwennant Pyrs Roberts

Theori

 • Rebecca Bateson
 • Catherine Erfyl Jones
 • Margaret Jones

 

© 2023 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.