slideshow-6

Tiwtoriaid

 

Llinynnol

 • Katherine Betteridge
 • Ffion Evans
 • Marie Smith
 • Elin Taylor
 • Billy Thompson

 

Chwythbrennau

 • Rebecca Bateson
 • Yvonne Clarke
 • Melanie Cross
 • Rachel Gautry
 • Marie Claire Howarth
 • Catherine Erfyl Jones
 • Jane Parry
 • Elin Roberts
 • Sioned Roberts

 

Pres

 • Kate Gwilliam
 • Urien Sion Hughes
 • John Glyn Jones
 • Lois Eifion Jones
 • Margaret Jones
 • Aled Williams
 • Dylan Williams

Telyn

 • Angharad Wyn Jones
 • Catrin Morris Jones
 • Einir Jones
 • Elain Rhys
 • Alwena Roberts
 • Caryl Roberts
 • Dylan Rowlands

 

Gitâr

 • Mandi Baines
 • Yvonne Clarke
 • Ray Forrest
 • Paul Fenton
 • Paul Guest
 • Euron Jones
 • Paul Neep
 • Ifan Dafydd Owen
 • Sion Roberts
 • Kevin Thomas
 • Billy Thompson
 • Aled Williams
 • Neil Williams

 

Taro

 • Jason Griffiths
 • Ray Forrest
 • Dewi Ellis Jones
 • Peter Roberts
 • Sion Roberts
 • Neil Williams

 

Llais

 • Alwyn Evans
 • Steven John Evans
 • Ann Peters Jones
 • Lois Eifion Jones
 • Angharad Wyn Jones
 • Nia Morgan
 • Jennifer Pearson
 • Hawys Price

 

Piano

 • Yvonne Clarke
 • Alwyn Evans
 • Steven John Evans
 • Angharad Wyn Jones
 • Ann Peters Jones
 • Einir Jones
 • Lois Eifion Jones
 • Elen Keen
 • Nia Morgan
 • Jennifer Pearson
 • Elain Rhys
 • Caryl Roberts
 • Dylan Rowlands
 • Sioned Webb

 

Cwricwlwm Cerdd

 • Ffion Evans
 • Ann Peters Jones
 • Sianelen Pleming
 • Gwennant Pyrs Roberts

Theori

 • Rebecca Bateson
 • Catherine Erfyl Jones
 • Margaret Jones

 

© 2019 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.