Ysgol Haf 2021

Ydych chi’n mwynhau cerddoriaeth?
Ydych chi awydd deuddydd llawn hwyl a chwerthin gyda’ch ffrindiau?
Yn ystod 26ain – 29ain o Orffennaf bydd Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Món yn cynnal YSGOL HÁF yn GALERI, Caernarfon.
Am fwy o wybodaeth am yr YSGOL HAF - cliciwch yma
Ffurflen gofrestru YSGOL HAF - cliciwch yma

Gwersi – Tymor yr Haf 2021

Mae’r rhan helaethaf o’r gwersi bellach yn ól yn yr ysgolion wyneb i wyneb. Rhaid cofio i barhau i ddilyn y canllawiau – golchi dwylo, cadw pellter ayb. Mi fydd rhai tiwtoriaid yn parhau eu gwersi ar-lein am y tro ond yn gobeithio dychwelyd i’r ysgolion cyn gynted a phosib. Cofiwch gysylltu gyda’r Swyddfa os oes gennych unrhyw ymholiad i wneud gyda’r gwersi offerynnol a lleisiol.
Ensemblau a Grwpiau – Mi fyddwn yn cychwyn gweithgareddau ar gyfer grwpiau cyfyngedig mewn nifer o ganol mis Mai ymlaen. Mi fyddwn yn cysylltu gyda’r disgyblion i’w hybysebu o’r hyn fydd yn digwydd.

Eisteddfod Rhithwir 2021

Diolch i bawb ddaru gystadlu yn yr Eisteddfod. Mae’r uchafbwyntiau ar canlyniadau i gyd i’w gweld ar Sianel YouTube Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Món.


resizedllun1

Amdanom Ni

resizedllun2
 

Gwersi

resizedllun1

Grwpiau

resizedllun1

Newyddion

Dilynwch ni ar Facebook


Dilynwch ni ar Twitter


© 2021 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.