Rhaglen Gweithgareddau tu allan i’r Ysgol 2021/2022

‘Rydym yn falch o fedru cynnig y grwpiau traws-sirol canlynol o fis Medi ymlaen – Band Pres Hŷn, Band Pres Iau, Côr Telyn, Ensemble Chwythbrennau, Côr Gitar, Côr Lleisiol SATB a Cerddorfa Llinynnol

I gofrestru am un neu fwy o’r grwpiau yma – cliciwch yma

Mi fyddwn yn cyhoeddi newyddion am y Grwpiau Rhanbarth yn fuan

Gwersi – Tymor y Gwanwyn 2022

Piano, Telyn, Llais, Drymiau, Gitar, Gitar Drydan, Ffidil, Sielo, Offerynnau Pres – Cornet, Corn, Bariton, Tiwba, Offerynnau Chwyth – Ffliwt, Obo, Clarinet, Basŵn a Sacsoffon.

Mi fydd y gwersi i gyd yn cychwyn eto ym mis Ionawr yn yr ysgolion ac wyneb i wyneb.

Mi fyddwn yn parhai i ddilyn unrhyw ganllawiau gan Lywodraeth Cymru. Os ydych yn awyddus i dderbyn gwersi – cysylltwch gyda’ch athro cerdd neu bennaeth – neu ffoniwch 01286 68528.

Mae gwersi Theori Cerddoriaeth ar gael dros Zoom hefyd. Cysylltwch a’r swyddfa.

Tiwtor cerdd yn chwilio am gyfle newydd?

Rydym yn chwilio am diwtoriaid llawrydd i ddod i weithio gyda ni.

Mae Gwasanaeth Cerdd Ysgolion Gwynedd a Mon yn cynyddu ein rhwydwaith o diwtoriaid

Rydym yn chwilio am unigolion ar gyfer pob offeryn ac ar gyfer y llais.

Mae sgiliau llafar Cymraeg yn ddymunol.

Cysylltwch gydag:
Tudur Eames
01286 685289 | tudur@cerdd.com


Darllen mwy am yr hysbysiad yma

resizedllun1

Amdanom Ni

resizedllun2
 

Gwersi

resizedllun1

Grwpiau

resizedllun1

Newyddion

Dilynwch ni ar Facebook


Dilynwch ni ar Twitter


© 2022 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.