COVID 19

Tymor y Gwanwyn 2021 – Mis Ionawr: Gyda’r ysgolion ar gau ar hyn o bryd, mae’n gwersi offerynnol a lleisiol ar gael dros y wé. Os nad yw’ch ysgol na’ch tiwtor wedi cysylltu a’ch bod eisiau parhau gyda’ch gwersi – cysylltwch gyda’r Swyddfa.

Cysylltwch gyda’r swyddfa am fwy o wybodaeth.

Fforwm Ieuenctid

Diolch i bawb ddaru ddangos diddordeb mewn bod yn rhan o’r Fforwm Ieuenctid. Mae’r dyddiad cau am geisiadau wedi bod a mae’r criw cyntaf wedi cael eu dewis ac yn awchu i gychwyn ar eu gwaith ym mis Ionawr 2021. Byddwn yn cyhoeddi manylion pellach am waith y fforwm yma ar ein gwefan.

EISTEDDFOD RHITHWIR

Gaeaf 2021 – Rydym yn hynod gyffrous i lansio ein Eisteddfod Rhithwir. Cliciwch yma i weld y Rhaglen/Rhestr Testunau. Lledaenwch y ddolen gyda’ch cyfeillion a chysylltiadau yn ysgolion Gwynedd a Món. Dyddiad cau Newydd: 01/02/2021


Eisteddfod Rhithwir

resizedllun1

Amdanom Ni

resizedllun2
 

Gwersi

resizedllun1

Grwpiau

resizedllun1

Newyddion

Dilynwch ni ar Facebook


Dilynwch ni ar Twitter


© 2021 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.