Rhaglen Gweithgareddau tu allan i’r Ysgol 2022/2023

‘Rydym yn falch o fedru cynnig y grwpiau Sirol canlynol o fis Medi ymlaen – Band Pres Hŷn, Band Pres Iau, Côr Telynau Gwynedd a Môn, Ensemble Chwythbrennau, Cerddorfa Llinynnol, Côr Sacsoffon a Cwmni Sioe Gerdd.

Mi fydd Grwpiau Rhanbarth Caernarfon, Bangor, Meirionnydd, Eifionydd, Pen Llŷn ac Ynys Môn yn cychwyn ym misoedd Medi a Hydref

I gofrestru am un neu fwy o’r grwpiau yma – cliciwch yma

Gwersi Offerynnol a Lleisiol 2022/2023

Mi fydd y gwersi i gyd yn cychwyn unwaith eto ym mis Medi. Os ydych eisiau cychwyn o’r newydd neu barhau, siaradwch gyda’ch athrawon Cerddoriaeth (Uwchradd) neu’ch Pennaeth (Cynradd)

resizedllun1

Amdanom Ni

resizedllun2
 

Gwersi

resizedllun1

Grwpiau

resizedllun1

Newyddion

Dilynwch ni ar Facebook


Dilynwch ni ar Twitter


© 2022 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.