Rhaglen Gweithgareddau tu allan i’r Ysgol 2023/2024

Archebu

I gofrestru ar gyfer unrhyw Ensemble, Band neu Weithgaredd all-gyrsiol, cliciwch yma

Gwersi Offerynnol a Lleisiol 2023/2024

Rydym yn cynnig gwersi yn yr ysgolion ar offerynnau Chwythbrennau, Llinynnol, Pres, Taro, Piano, Telyn a Llais. Mae gwersi un-i-un yn cael eu trefnu drwy’r ysgolion, ond gallwch gysylltu gyda ni hefyd os am unrhyw wybodaeth pellach.

resizedllun1

Amdanom Ni

resizedllun2
 

Gwersi

resizedllun1

Grwpiau

resizedllun1

Newyddion

Dilynwch ni ar Facebook


Dilynwch ni ar Twitter


© 2023 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.