COVID 19

Tymor yr Hydref 2020: Mae gwersi offerynnol a lleisiol yn ôl yn y mwyafrif o ysgolion erbyn hyn. Yn naturiol, ‘rydym yn dilyn y canllawiau diogelwch diweddaraf er mwyn cadw’n disgyblion a’n tiwtoriaid mor ddiogel a phosib. Os nad yw’r ysgol yn medru derbyn tiwtoriaid i roi gwersi wyneb yn wyneb, ‘rydym yn parhau i gynnig gwersi dros y wê. Cysylltwch gyda’ch ysgol neu gyda’n swyddfa ni am fwy o wybodaeth.

Cysylltwch gyda’r swyddfa am fwy o wybodaeth.

Fforwm Ieuenctid

‘Rydym yn awyddus i greu Fforwm Ieuenctid er mwyn rhoi llais i’n disgyblion.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth am Fforwm Ieuenctid

resizedllun1

Amdanom Ni

resizedllun2
 

Gwersi

resizedllun1

Grwpiau

resizedllun1

Newyddion

Dilynwch ni ar Facebook


Dilynwch ni ar Twitter


© 2019 Gwasanaeth Cerdd Ysgolion. Cedwir Pob Hawl - Gwefan gan Delwedd.

Rhif y cwmni: 3102665. Rhif elusen: 1097614.